Topik: deno

Tutorial Serverless: Membuat API Menggunakan Deno pada AWS Lambda

Membuat API Menggunakan Deno pada AWS Lambda. API akan dibuat menggunakan Typescript dan memanfaatkan Deno Runtime dari tulisan sebelumnya.
Avatar Rio Astamal
4 min read

Tutorial Serverless: Membuat Deno Runtime untuk AWS Lambda

Tutorial ini membahas bagamana membuat AWS Lambda custom runtime untuk Deno. Sebuah runtime untuk Javascript/Typescript terbaru.
Avatar Rio Astamal
2 min read